رایج ترین افعال زبان فرانسه (لیستی از ۱۱۰ مثال کاربردی فعل فرانسوی به فارسی)

رایج ترین افعال در زبان فرانسه +‌۱۱۰ مثال کاربردی به همراه ترجمه

اگر شما نیز به یادگیری زبان فرانسه علاقه‌مند هستید، در این درس رایگان، لیستی از پرکاربردترین و رایج‌ترین افعال فرانسوی را آماده کرده‌ایم. این افعال، پایه و اساس مکالمات روزمره را تشکیل می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا به راحتی در محیط‌های فرانسوی‌زبان ارتباط برقرار کنید. برای دسترسی به تمامی درس‌های رایگان زبان فرانسه، به صفحه درس‌های رایگان زبان فرانسه مراجعه کنید.

پکیج آموزش زبان فرانسه

اگر میخواهید زبان فرانسه را به راحتی در منزل و به صورت خودآموز یاد بگیرید، پکیج آفلاین فرانسه گیشه مناسب شماست.

انتخاب سطح > خرید > تماشای بی نهایت > تمرین و آزمون

همین حالا تماشا کنید!
registration-for-french-language-classe

در ادامه، علاوه بر لیست افعال، مثال‌هایی ساده و کاربردی برای هر فعل آورده شده است تا بتوانید بهتر با کاربرد آنها آشنا شوید. همچنین، می‌توانید با ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین زبان فرانسه ما، آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی را تجربه کنید.

پیشنهاد ویژه گیشه :‌ یادگیری زبان فرانسه از ابتدا – به صورت کاملا رایگان

لیست ۱۱۰ فعل رایج و پرکاربرد و مشهور در زبان فرانسه

فعل فرانسوی ترجمه به فارسی
être بودن
avoir داشتن
faire انجام دادن
dire گفتن
pouvoir توانستن
aller رفتن
voir دیدن
savoir دانستن
vouloir خواستن
venir آمدن
devoir باید
prendre گرفتن
trouver پیدا کردن
donner دادن
parler صحبت کردن
aimer دوست داشتن
passer گذراندن
mettre گذاشتن
demander پرسیدن
tenir نگه داشتن
sembler به نظر رسیدن
laisser گذاشتن
rester ماندن
penser فکر کردن
entendre شنیدن
regarder نگاه کردن
répondre پاسخ دادن
rendre بازگرداندن
connaître شناختن
apparaître ظاهر شدن
arriver رسیدن
vivre زندگی کردن
continuer ادامه دادن
porter حمل کردن
entrer وارد شدن
rappeler یادآوری کردن
partir رفتن
sortir بیرون رفتن
marcher راه رفتن
monter بالا رفتن
revenir بازگشتن
retourner بازگشتن
mourir مردن
occuper اشغال کردن
devenir تبدیل شدن
ouvrir باز کردن
changer تغییر دادن
travailler کار کردن
appeler صدا کردن
jouer بازی کردن
choisir انتخاب کردن
toucher لمس کردن
aimer دوست داشتن
utiliser استفاده کردن
compter شمردن
arriver رسیدن
apprendre یاد گرفتن
se rappeler یادآوری کردن
décider تصمیم گرفتن
réussir موفق شدن
expliquer توضیح دادن
vendre فروختن
préparer آماده کردن
lire خواندن
obtenir به دست آوردن
servir خدمت کردن
courir دویدن
commencer شروع کردن
apprendre یاد گرفتن
tirer کشیدن
utiliser استفاده کردن
demander درخواست کردن
écrire نوشتن
montrer نشان دادن
appeler صدا کردن
décider تصمیم گرفتن
offrir هدیه دادن
gagner برنده شدن
permettre اجازه دادن
comprendre فهمیدن
répondre پاسخ دادن
répéter تکرار کردن
amener آوردن
attendre انتظار کشیدن
préparer آماده کردن
décrire توصیف کردن
envoyer فرستادن
bâtir ساختن
retourner بازگشتن
rappeler یادآوری کردن
agir عمل کردن
apparaître ظاهر شدن
devenir تبدیل شدن
obtenir به دست آوردن
recevoir دریافت کردن
sourire لبخند زدن
écrire نوشتن
répondre پاسخ دادن
utiliser استفاده کردن
sentir احساس کردن
suivre دنبال کردن
conduire رانندگی کردن
offrir هدیه دادن
présenter معرفی کردن
comprendre فهمیدن
agir عمل کردن
avancer پیش رفتن
entendre شنیدن
partir ترک کردن
recevoir دریافت کردن
sourire لبخند زدن
jouer بازی کردن
préparer آماده کردن
arriver رسیدن
décrire توصیف کردن

 

ثبت نام در کلاس های آنلاین زبان فرانسه گیشه

اطلاع بیشتر از کلاس ها

 

لیست افعال مشهور فرانسوی با مثال فارسی
لیست افعال مشهور فرانسوی با مثال فارسی

مثال‌های کاربردی از افعال مشهور فرانسوی

در اینجا ۱۱۰ مثال ساده و کاربردی از افعال رایج فرانسوی به همراه ترجمه های فارسی آنها آورده شده است. شما میتوانید این جملات را حفظ کنید تا معنی افعال را راحتتر به ذهن بسپارید :

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه : سلام، احوالپرسی و خداحافظی به زبان فرانسه (کاملترین و ساده ترین آموزش)

 1. être : Je suis étudiant. (من دانشجو هستم)
 2. avoir : Tu as un livre. (تو یک کتاب داری)
 3. faire : Il fait ses devoirs. (او تکالیفش را انجام می‌دهد)
 4. dire : Elle dit bonjour. (او می‌گوید سلام)
 5. pouvoir : Nous pouvons partir. (ما می‌توانیم برویم)
 6. aller : Vous allez à la plage. (شما به ساحل می‌روید)
 7. voir : Ils voient un film. (آنها یک فیلم می‌بینند)
 8. savoir : Je sais la réponse. (من جواب را می‌دانم)
 9. vouloir : Tu veux une pomme. (تو یک سیب می‌خواهی)
 10. venir : Il vient chez moi. (او به خانه من می‌آید)
 11. devoir : Elle doit travailler. (او باید کار کند)
 12. prendre : Nous prenons le bus. (ما اتوبوس می‌گیریم)
 13. trouver : Vous trouvez une solution. (شما یک راه‌حل پیدا می‌کنید)
 14. donner : Ils donnent un cadeau. (آنها یک هدیه می‌دهند)
 15. parler : Je parle français. (من فرانسه صحبت می‌کنم)
 16. aimer : Tu aimes les fleurs. (تو گل‌ها را دوست داری)
 17. passer : Il passe son examen. (او امتحانش را می‌گذراند)
 18. mettre : Elle met la table. (او میز را می‌چیند)
 19. demander : Nous demandons de l’aide. (ما کمک می‌خواهیم)
 20. tenir : Vous tenez la porte. (شما در را نگه می‌دارید)
 21. sembler : Ils semblent heureux. (آنها به نظر خوشحال می‌آیند)
 22. laisser : Je laisse un message. (من یک پیام می‌گذارم)
 23. rester : Tu restes à la maison. (تو در خانه می‌مانی)
 24. penser : Il pense à son avenir. (او به آینده‌اش فکر می‌کند)
 25. entendre : Elle entend de la musique. (او موسیقی می‌شنود)
 26. regarder : Nous regardons la télé. (ما تلویزیون تماشا می‌کنیم)
 27. répondre : Vous répondez aux questions. (شما به سوالات پاسخ می‌دهید)
 28. rendre : Ils rendent les livres. (آنها کتاب‌ها را بازمی‌گردانند)
 29. connaître : Je connais cet endroit. (من این مکان را می‌شناسم)
 30. apparaître : Tu apparais soudainement. (تو ناگهان ظاهر می‌شوی)
 31. arriver : Il arrive demain. (او فردا می‌رسد)
 32. vivre : Elle vit à Paris. (او در پاریس زندگی می‌کند)
 33. continuer : Nous continuons à apprendre. (ما به یادگیری ادامه می‌دهیم)
 34. porter : Vous portez un chapeau. (شما یک کلاه می‌پوشید)
 35. entrer : Ils entrent dans la salle. (آنها وارد سالن می‌شوند)
 36. rappeler : Je me rappelle ce jour. (من آن روز را یادم می‌آید)
 37. partir : Tu pars en voyage. (تو به سفر می‌روی)
 38. sortir : Il sort avec ses amis. (او با دوستانش بیرون می‌رود)
 39. marcher : Elle marche dans le parc. (او در پارک راه می‌رود)
 40. monter : Nous montons les escaliers. (ما پله‌ها را بالا می‌رویم)
 41. revenir : Vous revenez bientôt. (شما به زودی بازمی‌گردید)
 42. retourner : Ils retournent à la maison. (آنها به خانه بازمی‌گردند)
 43. mourir : Il meurt jeune. (او جوان می‌میرد)
 44. occuper : Elle occupe le poste. (او پست را اشغال می‌کند)
 45. devenir : Nous devenons amis. (ما دوست می‌شویم)
 46. ouvrir : Vous ouvrez la porte. (شما در را باز می‌کنید)
 47. changer : Ils changent de place. (آنها جای خود را عوض می‌کنند)
 48. travailler : Je travaille dur. (من سخت کار می‌کنم)
 49. appeler : Tu appelles ta mère. (تو به مادرت زنگ می‌زنی)
 50. jouer : Il joue au football. (او فوتبال بازی می‌کند)
 51. choisir : Elle choisit une robe. (او یک لباس انتخاب می‌کند)
 52. toucher : Nous touchons l’écran. (ما صفحه را لمس می‌کنیم)
 53. aimer : Vous aimez la musique. (شما موسیقی را دوست دارید)
 54. utiliser : Ils utilisent un ordinateur. (آنها از یک کامپیوتر استفاده می‌کنند)
 55. compter : Je compte jusqu’à dix. (من تا ده می‌شمرم)
 56. arriver : Tu arrives en retard. (تو دیر می‌رسی)
 57. apprendre : Il apprend vite. (او سریع یاد می‌گیرد)
 58. se rappeler : Elle se rappelle de tout. (او همه چیز را به یاد می‌آورد)
 59. décider : Nous décidons de partir. (ما تصمیم می‌گیریم برویم)
 60. réussir : Vous réussissez à l’examen. (شما در امتحان موفق می‌شوید)
 61. expliquer : Ils expliquent bien. (آنها خوب توضیح می‌دهند)
 62. vendre : Je vends ma voiture. (من ماشینم را می‌فروشم)
 63. préparer : Tu prépares le dîner. (تو شام را آماده می‌کنی)
 64. lire : Il lit un livre. (او یک کتاب می‌خواند)
 65. obtenir : Elle obtient un diplôme. (او یک مدرک به دست می‌آورد)
 66. servir : Nous servons les clients. (ما به مشتریان خدمت می‌کنیم)
 67. courir : Vous courez vite. (شما سریع می‌دوید)
 68. commencer : Ils commencent le travail. (آنها کار را شروع می‌کنند)
 69. apprendre : J’apprends le français. (من فرانسه یاد می‌گیرم)
 70. tirer : Tu tires la porte. (تو در را می‌کشی)
 71. utiliser : Il utilise une clé. (او از یک کلید استفاده می‌کند)
 72. demander : Elle demande un conseil. (او یک مشاوره می‌خواهد)
 73. écrire : Nous écrivons une lettre. (ما یک نامه می‌نویسیم)
 74. montrer : Vous montrez le chemin. (شما راه را نشان می‌دهید)
 75. appeler : Ils appellent un taxi. (آنها یک تاکسی زنگ می‌زنند)
 76. décider : Je décide de partir. (من تصمیم می‌گیرم بروم)
 77. offrir : Tu offres un cadeau. (تو یک هدیه می‌دهی)
 78. gagner : Il gagne la course. (او مسابقه را می‌برد)
 79. permettre : Elle permet l’accès. (او اجازه دسترسی می‌دهد)
 80. comprendre : Nous comprenons la situation. (ما وضعیت را درک می‌کنیم)
 81. répondre : Vous répondez rapidement. (شما سریع پاسخ می‌دهید)
 82. répéter : Ils répètent la chanson. (آنها آهنگ را تکرار می‌کنند)
 83. amener : J’amène un ami. (من یک دوست می‌آورم)
 84. attendre : Tu attends le bus. (تو منتظر اتوبوس هستی)
 85. préparer : Il prépare le petit-déjeuner. (او صبحانه را آماده می‌کند)
 86. décrire : Elle décrit la scène. (او صحنه را توصیف می‌کند)
 87. envoyer : Nous envoyons un email. (ما یک ایمیل می‌فرستیم)
 88. bâtir : Vous bâtissez une maison. (شما یک خانه می‌سازید)
 89. retourner : Ils retournent au travail. (آنها به کار بازمی‌گردند)
 90. rappeler : Je me rappelle de toi. (من تو را یادم می‌آید)
 91. agir : Tu agis rapidement. (تو سریع عمل می‌کنی)
 92. apparaître : Il apparaît soudainement. (او ناگهان ظاهر می‌شود)
 93. devenir : Elle devient médecin. (او پزشک می‌شود)
 94. obtenir : Nous obtenons des résultats. (ما نتایج به دست می‌آوریم)
 95. recevoir : Vous recevez une lettre. (شما یک نامه دریافت می‌کنید)
 96. sourire : Ils sourient toujours. (آنها همیشه لبخند می‌زنند)
 97. écrire : J’écris un poème. (من یک شعر می‌نویسم)
 98. répondre : Tu réponds correctement. (تو درست پاسخ می‌دهی)
 99. utiliser : Il utilise un dictionnaire. (او از یک دیکشنری استفاده می‌کند)
 100. sentir : Elle sent le parfum. (او عطر را بو می‌کند)
 101. suivre : Nous suivons les instructions. (ما دستورات را دنبال می‌کنیم)
 102. conduire : Vous conduisez bien. (شما خوب رانندگی می‌کنید)
 103. offrir : Ils offrent de l’aide. (آنها کمک ارائه می‌دهند)
 104. présenter : Je présente mon ami. (من دوستم را معرفی می‌کنم)
 105. comprendre : Tu comprends vite. (تو سریع می‌فهمی)
 106. agir : Il agit calmement. (او آرام عمل می‌کند)
 107. avancer : Elle avance prudemment. (او با احتیاط پیش می‌رود)
 108. entendre : Nous entendons un bruit. (ما یک صدا می‌شنویم)
 109. partir : Vous partez demain. (شما فردا می‌روید)
 110. recevoir : Ils reçoivent des invités. (آنها مهمان‌ها را دریافت می‌کنند)

خرید کتاب آموزش زبان فرانسه

در گیشه، به ده ها کتاب آموزشی زبان فرانسه، کتاب داستان فرانسوی و ویدیوهای رایگان آموزش زبان فرانسه دسترسی خواهید داشت. 

دیدن تمام کتاب های فرانسوی

پکیج آموزش زبان فرانسه

اگر میخواهید زبان فرانسه را به راحتی در منزل و به صورت خودآموز یاد بگیرید، پکیج آفلاین فرانسه گیشه مناسب شماست.

انتخاب سطح > خرید > تماشای بی نهایت > تمرین و آزمون

همین حالا تماشا کنید!
registration-for-french-language-classe

امیدواریم که این لیست به شما در یادگیری زبان فرانسه کمک کند. اگر می‌خواهید درباره افعال فرانسوی دسته اول، دسته دوم و افعال خاص فرانسوی و صرف فعل آنها بیشتر بدانید، می‌توانید به درس‌های رایگان زبان فرانسه مراجعه کنید.

همین حالا زبان فرانسه را شروع کنید و از پایه قدم به قدم یادگیری را آغاز کنید !

۱۰۰ درس رایگان زبان فرانسه

هر سوالی راجع به آموزش زبان فرانسه به صورت آنلاین دارید، می‌توانید به پشتیبانان پیام بدهید یا در کامنت این درس رایگان بپرسید تا اساتید زبان فرانسه به شما پاسخ دهند !

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه :‌ ترجمه آهنگ فرانسوی Je veux – Zaz

 

پکیج آموزش زبان فرانسه

اگر میخواهید زبان فرانسه را به راحتی در منزل و به صورت خودآموز یاد بگیرید، پکیج آفلاین فرانسه گیشه مناسب شماست.

انتخاب سطح > خرید > تماشای بی نهایت > تمرین و آزمون

همین حالا تماشا کنید!
registration-for-french-language-classe

دیدگاهتان را بنویسید