ترجمه 100 ضرب المثل فرانسوی 📝🇫🇷💡 (به همراه نکات گرامری زبان فرانسه)

۱۰۰ ضرب المثل فرانسوی

در این مقاله قصد داریم با بررسی  ۱۰۰ ضرب المثل فرانسوی، دانش زبان فرانسه خود را افزایش دهیم. خوب است بدانید یکی از راه های افزایش دامنه لغات، بخاطر سپردن ضرب المثل زبان فرانسه است. برای دانستن هر زبانی شما احتیاج دارید تا با فرهنگ و زبان آن کشور هم آشنا شوید.

پیشنهاد ویژه گیشه :‌ دروس مقدماتی زبان فرانسه بصورت رایگان

شما میتوانید هر کدام از ضرب المثل های پایین را که بیشتر دوست میدارید، جایی یادداشت کنید تا آنها را حفظ و بخاطر بسپارید. ضرب المثل فرانسوی یک ایده خوب برای یادگیری فرهنگ و زبان کشور فرانسه، بصورت همزمان خواهد بود.

در این مقاله از سایت گیشه سعی می کنیم هر ضرب المثل را علاوه بر ترجمه، برای شما تحلیل کنیم. همچنین لغت های مهم هر کدام را برای شما ترجمه می کنیم.

همچنین میتوانید عکس نوشته های ضرب المثل های فرانسوی را در گالری خود ذخیره یا آنها را چاپ کنید و بخاطر بسپارید. با توجه به اینکه متناظر با هر ضرب المثل لغات مربوط به آن هم آمده است، با خوانش این مقاله، کلمات جدید زیادی به حافظه شما سپرده خواهد شد.

اگر شما علاوه بر زبان فرانسوی به زبان انگلیسی هم تسلط دارید، میتوانید از جملات متناظر انگلیسی این ضرب المثل های فرانسوی استفاده کنید.

پکیج آموزش زبان فرانسه

اگر میخواهید زبان فرانسه را به راحتی در منزل و به صورت خودآموز یاد بگیرید، پکیج آفلاین فرانسه گیشه مناسب شماست.

انتخاب سطح > خرید > تماشای بی نهایت > تمرین و آزمون

همین حالا تماشا کنید!
registration-for-french-language-classe

فهرست مطالب

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱

Aime-moi un peu, mais continue. 

کم دوستم داشته باش، ولی طولانی دوستم داشته باش.

 

صد ضرب المثل فرانسوی با ترجمه فارسی
صد ضرب المثل فرانسوی با ترجمه فارسی

توضیح ضرب المثل

این یک ضرب المثل فرانسوی در مورد عشق است. اشاره ی این ضرب المثل عاشقانه به دوام دوست داشتن می باشد. عشق کم ولی مداوم را انسان ترجیح می دهد به عشق زیاد ولی گذرا.

معادل این ضرب المثل به انگلیسی میشود :‌

Love me a little, but love me long.

لغات مهم

aimer (v.1) = دوست داشتن

un peu (adv.) = یک کم

continuer (v.1) = ادامه دادن

نکات آموزشی

در این ضرب المثل فرانسوی جملات حالت امری دارند. در هنگام امری کردن فعل همانطور که میدانیم:

 • فاعل حذف میشود.
 • در ضمیر tu, vous, nous میتوان یک فعل امری ساخت.
 • در افعال دسته اول که به er- ختم میشوند، در صیغه دوم شخص مفرد s حذف میشود.

در نتیجه :

aimer > tu aimes > Aime = دوستم بدار

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲

Aimer et savoir n’ont même manière.

عاشق بودن و عاقل بودن دو چیز مختلف ‌اند.

 

ضرب المثل معروف فرانسوی به فارسی
ضرب المثل معروف فرانسوی به فارسی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی هم درباره ی عقل و عشق است.

معادل این ضرب المثل عاشقانه فرانسوی میشود :‌

To love and to be wise are two different things.

لغات مهم

savoir (v.3) = دانستن

même (adj.) = یکسان

manière = حالت

نکات آموزشی

دو کلمه ی «aimer» به معنای دوست داشتن و «savoir» به معنای دانستن به صورت مصدری «infinitif» آمده اند. در زبان فرانسه گاهی مصدر می تواند به عنوان اسم در ابتدای جمله و به عنوان فاعل قرار گیرد. دو مصدر در این ضرب المثل فاعل «ont» هستند.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳

Aide-toi, le ciel t’aidera.

به خودت خیز و کمک کن ای مرد ‌
و خدا هم کمکت خواهد کرد

 

ضرب المثل فرانسوی درباره خدا - ضرب المثل فارسی به فرانسه
ضرب المثل فرانسوی درباره خدا – ضرب المثل فارسی به فرانسه

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره ی تلاش و کوشش و شروع به حرکت کردن است.

معادل این ضرب المثل فلسفی فرانسوی میشود :‌

Help thyself and heaven will help thee.

لغات مهم

aider (v.1) = کمک کردن

le ciel (n.m.) = آسمان

نکات آموزشی

«aide-moi» فعل امر است «impératif». در زبان فرانسه برای اینکه فعلی را به حالت امری تغییر دهیم باید:

 • فاعل را حذف کنیم
 • در فعل های با قاعده در صیغه دوم شخص مفرد، s از آخر فعل حذف می شود.

«aidera» از مصدر aider فعل با قاعده از گروه اول است. در این ضرب المثل فرانسه در زمان futur simple به کار رفته است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴

À la guerre comme à la guerre.

در جنگ آن کنید که در جنگ می‌کنند.

 

معروف ترین ضرب المثل های فرانسوی
معروف ترین ضرب المثل های فرانسوی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره جنگ :‌

At the wars as they do at the wars.

لغات مهم

la guerre (n.f.) = جنگ

comme (adv.) = مانند

نکات آموزشی

در ضرب المثل فرانسوی مانند برخی از شعرها، لزوما شما یک جمله ی کامل با فعل و فاعل و … نمی بینید. در این ضرب المثل فعلی وجود ندارد. به علت مختصر بود ضرب المثل ها، اگر حذف فعل به معنا آسیب نرساند، حذف می شود تا جمله کوتاه تر و حفظ آن آسان تر باشد.

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه :‌ معرفی ده فیلم فرانسوی برتر ۲۰۲۲

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵

À l’impossible nul n’est tenu.

هیچ‌کس مجبور نیست غیرممکن ها را انجام دهد.

 

ترجمه ۱۰۰ ضرب المثل به زبان فرانسه به فارسی
ترجمه ۱۰۰ ضرب المثل به زبان فرانسه به فارسی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل به زبان فرانسه در مورد کارهای غیر ممکن :

No one is bound to do impossibilities.

لغات مهم

l’impossible (adj.) = غیرممکن

nul (adj.) = هیچکس

tenir à (v.3) = چیزی را برعهده گرفتن

نکات آموزشی

حالت ساده ی این ضرب المثل فرانسوی این گونه است: «Nul n’est tenu à l’impossible». همانطور که می بینید عبارت «à l’impossible» مقدم شده است. این می تواند برای تاکید بیشتر روی این کلمه باشد.

عبارت «nul» اگر بعد از فعل منفی بیاید در واقع به جای کلمه ای مثل «personne» یا «rien» قرار می گیرد و همین معنا را می دهد. در ضرب المثل بالا «nul» به معنای هیچ کس «personne» است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶

Amour fait moult, argent fait tout.

عشق خیلی کارها میکند، پول همه کار میکند.

 

ضرب المثل فرانسوی راجع به عشق - آموزش زبان فرانسه با ضرب المثل
ضرب المثل فرانسوی راجع به عشق – آموزش زبان فرانسه با ضرب المثل

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره عشق و پول :‌

Love does much, money everything.

لغات مهم

amour (n.m.) = عشق

faire (v.3) = انجام دادن

moult (adj.) = زیاد

argent (n.m.) = پول

tout (n.m) = همه چیز

نکات آموزشی

مصدر «faire» به معنای انجام دادن یکی از پرکاربرد ترین فعل ها در زبان فرانسه است. این فعل همیشه به معنای انجام دادن نیست. معنای آن بستگی به قرینه های دیگر در جمله دارد.

این ضرب المثل ساختار ساده ای دارد. فاعل+فعل+مفعول ساختار دو جمله ای است که این ضرب المثل را تشکیل داده اند.

«amour» و «argent» فاعل، «fait» فعل، «moult» و «tout» مفعول هستند.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷

À nul n’est vrai ami qui de soi-même est ennemi.

هر کسی دشمن خود میباشد، عاجز از دوست شدن با دگری است.

 

ضرب المثل به زبان فرانسه درباره دوستی با خود
ضرب المثل به زبان فرانسه درباره دوستی با خود

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی شاعرانه :‌

He cannot be a friend to any one who is his own enemy.

لغات مهم

nul (adj.) = هیچکس

être (v.3) = بودن

vrai (adj.) = واقعی

ami (n.m.) = دوست

soi-même (adj.) = خود

ennemi (n.m.) = دشمن

نکات آموزشی

این ضرب المثل ساختار ساده ای دارد. ولی چون برخی از کلمات آن جابجا شده اند، باعث می شود در فهم آن دچار مشکل شوید. ساختار ساده شده ی آن اینگونه است:

«Qui est ennemi de soi-même, n’est vrai ami à nul»

آنچه در فهم یک متن فرانسوی مهم است، قبل از دانستن معنای کلمات یک جمله، ساختار جمله و ارتباط کلمات با یکدیگر است. حالت ساده شده ای که در بالا می بینید، را می توانید به راحتی بفهمید. اما چون ضرب المثل باید وزن و لحن موسیقیایی خوبی هم داشته باشد، این جابجایی ها لازم است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸

À paroles lourdes, oreilles sourdes.

لایق حرف وقیحانه فقط گوش کری است.

 

آموزش زبان فرانسه آنلاین با یادگیری ضرب المثل فرانسوی
آموزش زبان فرانسه آنلاین با یادگیری ضرب المثل فرانسوی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی ادبی :‌

To rude words deaf ears.

لغات مهم

parole (n.f.) = سخن

lourde (n.f.) = سنگین

oreille (n.f.) = گوش

sourde (adj.) = کر، ناشنوا

نکات آموزشی

در این ضرب المثل فرانسوی نیز مانند بعضی از ضرب المثل های قبل، فعلی وجود ندارد. می توان فعل حذف شده را اینگونه در نظر گرفت:

«À paroles lourdes, appartiennent les oreilles sourdes »

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹

À père avare, fils prodigue.

پدری خسیس،‌ فرزندی ولخرج بار می‌آورد.

 

آموزش مقدماتی زبان فرانسه با ضرب المثل - مجموعه ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری
آموزش مقدماتی زبان فرانسه با ضرب المثل – مجموعه ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره آدم خسیس :‌

A miserly father makes a prodigal son.

لغات مهم

père (n.m.) = پدر

avare (adj.) = خسیس

fils (n.m.) = فرزند

prodigue (adj.) = ولخرج

نکات آموزشی

ساختار این ضرب المثل دقیقا مانند ضرب المثل قبلی است.

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه :‌ آموزش تصویری زبان فرانسه جامع از مبتدی تا پیشرفته

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۰

Après dommage, chacun est sage.

پس از بدبیاری، همه عاقل‌اند.

 

آموزش آنلاین زبان فرانسه - عکس نوشته ضرب المثل فرانسوی
آموزش آنلاین زبان فرانسه – عکس نوشته ضرب المثل فرانسوی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به این معناست که بعد از متحمل شدن شکست و داشتن یک تجربه ی بد و منفی، انسان ها عاقل تر می شوند و بیشتر و مسائل دقت می کنند. در واقع داشتن تجربه ی منفی به عنوان فیلتر عمل می کند تا در آینده انسان اشتباهات گذشته ی خود را تکرار نکند.

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره ی بدبیاری و تلخی ها :

After mischance every one is wise.

لغات مهم

après (prép.) = بعد از

dommage (n.m) = خسارت

chacun (pron.) = همه

être (v.3) = شدن

sage (n.m) = عاقل

نکات آموزشی

ساختار این ضرب المثل بسیار ساده است. واژه ی «chacun» در این جمله فاعل است. این کلمه از نظر معنایی برای صحبت از فرد یا هر فرد به صورت مبهم به کار می رود.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۱

Après la pluie le beau temps.

پس از باران، هوایی صاف می‌آید.

 

ضرب المثل معروف فرانسوی
ضرب المثل معروف فرانسوی

توضیح ضرب المثل

معادل فارسی این ضرب المثل فرانسوی درباره ی صبر و تحمل، شعر معروف نظامی است:

در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است

همچنین در ادبیات دینی و قرآن:‌ ان مع العسر یسرا (در پس هر سختی آسانی است).

معادل این ضرب المثل فرانسوی فلسفی :‌

After rain fine weather.

لغات مهم

après (prép.) = بعد از

pluie (n.f.) = باران

beau (adj.) = خوب

temps (n.m.) = لحظه

نکات آموزشی

ساختار گرامری این ضرب المثل فرانسوی بسیار ساده است. اما با توجه به اینکه ضرب المثل است، بنابه ضرورت فعل در آن نیامده است. در واقع جمله باید اینگونه باشد:

Après la pluie, est le beau temps

«après» از کلمات ربطی ای است که از نظر جایگاه در جمله آزاد می باشد. یعنی هم می تواند ابتدای جمله بیاید و هم می تواند بعد از فعل بیاید.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۲

L’argent est rond pour rouler.

پول گرد است برای اینکه بچرخد.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره پول :‌

Money is round, it must roll.

لغات مهم

argent (n.m.) = پول

être (v.3) = بودن

rond (adj.) = گرد

rouler (v.1) = چرخیدن

نکات آموزشی

این ضرب المثل فرانسوی بسیار نزدیک به ضرب المثل فارسی «پول چرک کف دسته، میاد و میره» است. کلمه ی اول «argent» به خاطر ضرب المثل بودن بدون حرف تعریف آمده است و در واقع باید «l’argent» باشد.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۳

Qui est riche a beaucoup de parents.

کسی ثروتمند است که خویشان زیادی دارد.

 

۱۰۰ ضرب المثل مشهور به زبان فرانسه
۱۰۰ ضرب المثل مشهور به زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره خویشاوند :‌

Who is rich has many relatives.

لغات مهم

tourment (n.m.) = شکنجه

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۴

Aujourd’hui marié, demain marri.

امروز ازدواج می کند و فردا پشیمان می شود.

 

ضرب المثل به زبان فرانسه درباره ازدواج
ضرب المثل به زبان فرانسه درباره ازدواج

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به ازدواج :‌

Married to-day, marred to-morrow.

لغات مهم

aujourd’hui (adv.) = امروز

marié (adj.) = متاهل

demain (adv.) = فردا

marri (adj.) = پشیمان

نکات آموزشی

می توانیم فرم کامل این ضرب المثل فرانسوی را اینگونه در نظر بگیریم:

Aujourd’hui, il est marié, mais demain, il sera marri

«marié» و «marri» در اینجا هر دو وصف مفرد مذکر هستند.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۵

tout nouveau, tout beau.

هرچه نو باشد، خوش است.

 

ضرب المثل فرانسوی به همراه آموزش زبان فرانسه
ضرب المثل فرانسوی به همراه آموزش زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل به زبان فرانسه در مورد چیزهای نو و جدید :

What is new is always fine.

لغات مهم

nouveau (adj.) = نو

tout (n.m) = همه

beau (adj.) = خوب

نکات آموزشی

نکته ی قابل توجه در این ضرب المثل کلمه ی «tout» است. این کلمه حالت های مختلفی در زبان فرانسه دارد. گاهی اوقات وصف است مانند:

tout le monde (همه)

و گاهی اوقات مانند این جمله، اسم است و در جمله نقش فاعلی دارد.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۶

Au prêter Dieu, au rendre diable.

موقع قرض گرفتن خداست، ولی وقت پس دادن شیطان است.

 

آموزش آنلاین زبان فرانسه با ضرب المثل فرانسوی
آموزش آنلاین زبان فرانسه با ضرب المثل فرانسوی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به پول قرض دادن :‌

In borrowing an God, in repaying a devil.

یعنی وقتی به پول نیاز داریم و می خواهیم از کسی پول قرض بگیریم، او را مانند خدا، راه نجات می بینیم. اما وقتی موعد بازگشت پول فرا می رسد و مجبوریم پول او را پس بدهیم، او را مانند شیطان می بینیم.

لغات مهم

prêter (v.1) = قرض دادن

Dieu (n.m.) = خدا

rendre (v.3) = گرداندن

diable (n.m) = شیطان

نکات آموزشی

فرم کامل این ضرب المثل فرانسوی را می توانیم اینطور در نظر بگیریم:

Au moment de prêter, il est un Dieu, mais au moment de rendre, il est diable.

ترکیب «au» که عبارت است از à+le در اینجا به صورت مختصر آمده است که در واقع به معنای au moment de (در هنگام) است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۷

Autant de têtes, autant d’avis.

این همه آدم، این همه عقیده.

 

آموزش صد ضرب المثل به زبان فرانسه به همراه نکات گرامری
آموزش صد ضرب المثل به زبان فرانسه به همراه نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به عقاید‌ آدمها :

So many men, so many minds.

هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشد به همان میزان نظرات متعددی وجود دارد.

لغات مهم

autant (adv.) = به میزان

une tête (n.f.) = سر

avis (n.m.) = نظر

نکات آموزشی

عبارت «autant de» یکی از قیدهایی است که بیانگر برابری می باشد. یعنی به هر میزان که سر ها (افراد) بیشتر باشد به همان میزان نظرات متعدد وجود دارد.

در فارسی می توانیم «هر چقدر» و «هر میزان» معنا کنیم.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۸

Autant vaut l’homme comme il s’estime.

ارزش مرد به درکی است که از خود دارد.

 

آموزش گرامر فرانسوی با ضرب المثل به زبان فرانسه
آموزش گرامر فرانسوی با ضرب المثل به زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره اعتماد به نفس :

A man is valued according to his own estimate of himself.

یکی از ضرب المثل های نزدیک به این ضرب المثل فرانسوی را می توانیم در اشعار مولوی در دیوان شمس ببینیم:

هر چیز که در جستن آنی آنی.

لغات مهم

autant (adv.) = به میزان

valoir (v.3) = ارزیدن

un homme (n.m.) = مرد

comme (adv.) = مانند

s’estimer (v.1) = خود را تخمین زدن

نکات آموزشی

«l’homme» فاعل است که در اینجا بعد از فعل «vaut» آمده است. در واقع می توانیم ساده شده ی ضرب المثل را اینگونه در نظر بگیریم:

L’homme vaut, autant comme il s’estime.

عبارت «autant» همانطور که در بالا توضیح داده شد به معنای «به هر میزان» یا «هر قدر» می باشد.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۹

Autre temps, autres mœurs.

زمان های دیگر، رسومی دگر.
ضرب المثل فلسفی فرانسوی درباره زندگی
ضرب المثل فلسفی فرانسوی درباره زندگی

توضیح ضرب المثل

معادل ضرب المثل فرانسوی راجع به آداب و رسوم :

Other times, other manners.

این ضرب المثل می خواهد بگوید هر زمانی رسم و رسوم و فرهنگ خاص به خود را دارد و با زمان خیلی چیزها تغییر می کنند. عبارت های فرانسوی زیر هم در واقع همین مفهوم را با بیان دیگر توضیح می دهند:

Les temps changent et nous changeons avec eux.

La roue tourne.

Ce qui était hier n’est pas forcément aujourd’hui.

À chaque époque, sa mode.

Rien n’est constant, sauf le changement.

Le vent tourne.

لغات مهم

autre (adj.) = دیگر

temps (n.m) = زمان

une mœurs (n.f.) = آداب

نکات آموزشی

«autre» در این ضرب المثل وصف هست و با موصوف باید مطابقت داشته باشد. به همین دلیل «autre temps» مفرد است و در قسمت دوم جمع بکار رفته است.

ثبت نام در کلاس های آنلاین زبان فرانسه گیشه

اطلاع بیشتر از کلاس ها

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۰

Belle chose est tôt ravie.

چیزهای زیبا را در سه سوت می‌قاپند.

 

آموزش زبان فرانسه با ضرب المثل فرانسوی به همراه تحلیل کلمات
آموزش زبان فرانسه با ضرب المثل فرانسوی به همراه تحلیل کلمات

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره گذرا بودن زیبایی ها:

Fair things are soon snatched away.

یعنی هر چیز زیبا و جذاب، خیلی زود یا دزدیده می شود یا گم می شود و یا از بین می رود. منظور این ضرب المثل این است که خوشی ها و زیبایی ها زودگذر هستند و نمی توانیم خیلی به آن ها دل ببندیم.

لغات مهم

belle (adj.) = زیبا

une chose (n.f.) = چیز

être (v.3) = بودن

tôt (adv.) = سریع

ravir (v.2) = دزدی کردن

نکات آموزشی

«tôt» قید به معنای سریع است. «est ravie» ترکیب فعل مجهول است. در زبان فرانسوی برای مجهول کردن یک فعل از ترکیب:

être + participe passé du verbe

استفاده می شود. همیشه اسم مفعول «participe passé» در ترکیب هایی که با فعل کمکی être می آید، با فاعل باید مطابقت داشته باشد. در این ضرب المثل هم «ravie» مفرد مؤنث آمده به همراه e که علامت تأنیث است برای اینکه فاعل «chose» مفرد مؤنث است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۱

Abandon fait larron.

رها کردن موجب دزدی می‌شود.

 

صد ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامر فرانسه
صد ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامر فرانسه

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به دزیدن :

Abandonment is a thief.

لغات مهم

abandon (n.m) = رها کردن

faire (v.3) = ساختن

larron (n.m) = دزد

نکات آموزشی

ساختار این ضرب المثل بسیار ساده است. کلمه ی «abandon» فاعل و « fait » هم فعل جمله است. این فعل از مصدر « faire » به معنای انجام دادن است اما در اینجا به اقتضای جمله، به معنای موجب شدن، سبب شدن می باشد.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۲

Bien nourri et mal appris.

خوب تغذیه شده اما بد تربیت شده.

 

ضرب المثل های فرانسوی
ضرب المثل های فرانسوی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره تربیت :  ‌

Well fed but ill taught.

لغات مهم

nourrir (v.2) = تغذیه کردن

mal (adv.) = بد

apprendre (v.3) = یادگرفتن

نکات آموزشی

این ضرب المثل بدون فعل آمده است. در واقع ترکیب دو اسم مفعول و دو صفت می باشد.

دو صفت bien و mal در اینجا متضاد یکدیگر هستند. و اما اسم مفعول ها:

« nourri » اسم مفعول (participe passé) از مصدر nourrir به معنای تغذیه کردن و غذا خوردن است.

« appris » نیز اسم مفعول از مصدر apprendre به معنای یاد دادن و آموختن و همچنین یادگرفتن می باشد. در اینجا به خاطر اقتضای جمله «appris» یعنی تربیت شده.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۳

Bons nageurs sont à la fin noyés.

شناگران خوب بالاخره غرق می‌شوند.

 

آموزش زبان فرانسه با بررسی ضرب المثل فرانسوی
آموزش زبان فرانسه با بررسی ضرب المثل فرانسوی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل مفاهیم متعددی می تواند داشته باشد. یکی از آن ها این است که انسان هرچقدر هم حرفه ای باشد، باز هم امکان خطا کردن را دارد. معنای دیگر اینکه فقط حرفه ای بودن کافی نیست، اگر انسان به خود مغرور شود، ممکن است مرتکب خطاهای عجیب و غریب شود.

معادل این ضرب المثل فرانسوی فلسفی‌ :

Good swimmers are drowned at last.

لغات مهم

bon (adj.) = خوب

nageur (n.m.) = شناگر

être (v.3) = بودن

à la fin = در نهایت

noyer (v.1) = غرق کردن

نکات آموزشی

« bons nageurs » صفت و موصوف و فاعل در جمله هستند. فعل در این جمله به صورت مجهول آمده است. « sont noyés » ترکیب فعل être با اسم مفعول، ساختار یک فعل مجهول است.

در فعل مجهول همیشه participe passé با فاعل مطابقت می کند. در اینجا بنابر این « noyé » باید با فاعل که جمع مذکر است مطابقت کند. به همین دلیل همراه با S می آید.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۴

Bouche serrée, mouche n’y entre.

هیچ مگسی وارد یک دهان بسته نمیشود.

 

ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامر زبان فرانسه
ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامر زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

این یک ضرب المثل فرانسوی در رابطه با راز نگهداری و کنترل زبان است. منظور این ضرب المثل این است که هر چقدر انسان زبان خود را کنترل کند، آسیب کمتری می بیند و کمتر در معرض مشکلات قرار میگیرد.

معادل این مفهوم در فرهنگ ایرانی و اسلامی بسیار است.

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به مگس !

No flies get into a shut mouth.

لغات مهم

bouche (n.f) = دهان

serrer (v.1) = فشردن

mouche (n.f) = مگس

entrer (v.1) = وارد شدن

نکات آموزشی

اگر بخواهیم ساختار این ضرب المثل را ساده سازی کنیم، به اینصورت در می آید:

La mouche n’entre pas à la bouche serrée

ضمیر Y در این ضرب المثل در واقع به جای « à la bouche serrée » آمده است.

« serrée » اسم مفعول از مصدر serrer به معنای فشار دادن است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۵

Ce que femme veut, Dieu le veut.

آنچه زنی خواسته را، شخص خدا خواسته است.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره روز زن
ضرب المثل فرانسوی درباره روز زن

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی در رابطه با زن به اهمیت تأثیر نظر و خواسته های زن و نتایج آن اشاره دارد. اگر زن چیزی را بخواهد، آن محقق می شود گویی خدا آن را خواسته است.

معادل این ضرب المثل فرانسوی شاعرانه :

What a woman wills God wills.

لغات مهم

femme (n.f) = زن، همسر

vouloir (v.3) = خواستن

Dieu (n.m) = خدا

نکات آموزشی

ساختار جمله ی این ضرب المثل بسیار ساده و بدون پیچیدگی است. « ce que » معادل آنچه را که در زبان فارسی است. فعل « veut » از مصدر vouloir به معنای خواستن است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۶

Ce sont les pires bourdes que les vraies.

بدترین شوخی‌ها، شوخی‌های جدی هستند.

 

ضرب المثل فرانسوی به همراه آموزش لغات فرانسوی
ضرب المثل فرانسوی به همراه آموزش لغات فرانسوی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به طنز :

The worst jests are those that are true.

لغات مهم

pire (n.m) = خیلی بد

bourde (n.f) = شوخی

vrai (n.m) = واقعی

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۷

C’est trop aimer quand on en meurt.

هرکسی از عشق می‌میرد، زیادی عاشق است.

 

ضرب المثل عاشقانه فرانسوی - ضرب المثل فرانسوی راجع به عشق
ضرب المثل عاشقانه فرانسوی – ضرب المثل فرانسوی راجع به عشق

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی عاشقانه :

It is loving too much to die of love.

لغات مهم

trop (adj.) = خیلی

aimer (v.1) = دوست داشتن

mourir (v.3) = مردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۸

Chacun à son goût.

هرکسی ذوق خودش را دارد.

 

آموزش ضرب المثل های فرانسوی
آموزش ضرب المثل های فرانسوی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی به انگلیسی :‌

Every man to his taste.

لغات مهم

chacun (n.m) = هرکس

goût (n.m) = علاقه، ذوق

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۹

Chien qui aboie ne mord pas.

سگی که پارس کند، گاز نمیگیرد.
ضرب المثل فرانسوی درباره فداکاری به همراه نکات گرامری مهم
ضرب المثل فرانسوی درباره فداکاری به همراه نکات گرامری مهم

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره سگ‌ها :

Not every dog that barks bites.

لغات مهم

chien (n.m) = سگ

aboyer (v.1) = پارس کردن

mordre (v.3) = گاز گرفتن

نکات آموزشی

پکیج آموزش زبان فرانسه

اگر میخواهید زبان فرانسه را به راحتی در منزل و به صورت خودآموز یاد بگیرید، پکیج آفلاین فرانسه گیشه مناسب شماست.

انتخاب سطح > خرید > تماشای بی نهایت > تمرین و آزمون

همین حالا تماشا کنید!
registration-for-french-language-classe

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۰

Chacun n’est pas aise qui danse.

هر کسی قر میدهد، خوشحال نیست.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره خوشحالی
ضرب المثل فرانسوی درباره خوشحالی

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی اخلاقی‌ :

Not every one that dances is glad.

لغات مهم

chacun (n.m) = هرکس

être (v.3) = بودن

aise (n.f) = راحت

danser (v.1) = رقصیدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۱

Chacun vaut son prix.

هر کسی یک قیمتی دارد.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل معروف به زبان فرانسه :

Every man has his value.

لغات مهم

chacun (n.m) = هرکس

valoir (v.3) = ارزیدن

prix (n.m) = قیمت

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۲

Charbonnier est maître chez soi.

ﻫﺮ ﮐﻮزهﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﻮزهاش ﻣﯽﻧﺎزد.

 

ضرب المثل فرانسوی کوزه گر به کوزه هاش می‌نازه
ضرب المثل فرانسوی کوزه گر به کوزه هاش می‌نازه

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

The coalheaver is master at home.

لغات مهم

charbonnier (n.m) = زغال فروش

être (v.3) = بودن

maître (n.m) = رئیس

chez soi = به خودش

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۳

Chercher midi à quatorze heures.

در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎرده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﺮ ﺑﻮدن.
ضرب المثل فرانسوی - آموزش زبان فرانسه آنلاین
ضرب المثل فرانسوی – آموزش زبان فرانسه آنلاین

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل معروف فرانسوی یعنی :

To look for noon at fourteen o’clock.

لغات مهم

chercher (v.1) = جستجو کردن

midi (n.m) = ظهر

quatorze (n.m) = عدد چهارده

heure (n.f) = ساعت

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۴

Chien affamé, de bastonnade n’est intimidé.

ﺳﮓ ﮔﺮﺳﻨﻪ از ﭼﻤﺎق ﺧﻮردن ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ.
صد ضرب المثل به زبان فرانسه به همراه نکات گرامری
صد ضرب المثل به زبان فرانسه به همراه نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

معادل ضرب المثل فرانسوی :

A hungry dog is not afraid of a cudgelling.

لغات مهم

chien (n.m) = سگ

affamé (n.m) = گرسنه

bastonnade (n.f) = چوب خوردن

être (v.3) = بودن

intimider (v.1) = ترسیدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۵

Bon chien chasse de race.

ﺳﮓ اصیل مانند پدر و مادرش شکارچی خوبی است.
(پسر کو ندارد نشان از پدر)

 

ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری
ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی کوتاه:

Like father like son

لغات مهم

bon (aj.) = خوب

chien (n.m) = سگ

chasser (v.1) = شکار کردن

race (n.f) = اصیل

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۶

Comparaisons sont odieuses.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 

ضرب المثل به زبان فرانسوی درباره مقایسه
ضرب المثل به زبان فرانسوی درباره مقایسه

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه فلسفی :

Comparisons are odious.

لغات مهم

comparaison (n.f) = مقایسه

être (v.3) = بودن

odieux odieuse (adj.) = نفرت انگیز

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۷

Courtoisie qui ne vient que d’un côté ne peut longuement durer.

اﺣﺘﺮام ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﺑﯽدوام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

توضیح ضرب المثل معروف فرانسوی درباره احترام
توضیح ضرب المثل معروف فرانسوی درباره احترام

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی مشهور :

Courtesy that is all on one side cannot last long.

لغات مهم

courtoisie (n.f) = احترام

venir (v.3) = آمدن

un côté (n.m) = یک طرفه

pouvoir (v.3) = توانستن

longuement (adv.) = طولانی

durer (v.1) = مدت داشتن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۸

Craignez la colère de la colombe.

ﺑﺘﺮس از ﺧﺸﻢ ﮐﻔﺘﺮ.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره ترس
ضرب المثل فرانسوی درباره ترس

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل در زبان انگلیسی یعنی :

Dread the anger of the dove.

لغات مهم

craindre (v.3) = ترسیدن

colère (n.f) = خشم

colombe (n.f) = کبوتر

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۹

De jeune angelot vieux diable.

ﻓﺮﺷﺘﻪاي ﺟﻮان، ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮ.

 

صد ضرب المثل فرانسوی مشهور
صد ضرب المثل فرانسوی مشهور

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل فرانسه به انگلیسی :

A young angel, an old devil.

لغات مهم

jeune (adj.) = جوان

angelot (n.m) = فرشته کوچک

vieux (adj.) = پیر

diable (n.m) = شیطان

نکات آموزشی

خرید کتاب آموزش زبان فرانسه

در گیشه، به ده ها کتاب آموزشی زبان فرانسه، کتاب داستان فرانسوی و ویدیوهای رایگان آموزش زبان فرانسه دسترسی خواهید داشت. 

دیدن تمام کتاب های فرانسوی

پکیج آموزش زبان فرانسه

اگر میخواهید زبان فرانسه را به راحتی در منزل و به صورت خودآموز یاد بگیرید، پکیج آفلاین فرانسه گیشه مناسب شماست.

انتخاب سطح > خرید > تماشای بی نهایت > تمرین و آزمون

همین حالا تماشا کنید!
registration-for-french-language-classe

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۰

De qui je me fie Dieu me garde.

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

 

ضرب المثل فرانسوی راجع به اعتماد به دوستان
ضرب المثل فرانسوی راجع به اعتماد به دوستان

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل با ترجمه انگلیسی :

God save me from those I trust in.

لغات مهم

se fier (v.1) = اعتماد داشتن

Dieu (n.m) = خداوند

garder (v.1) = حفظ کردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۱

Derrière la croix souvent se tient le diable.

ﺷﯿﻄﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺸﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره شیطان :

The devil often lurks behind the cross.

لغات مهم

derrière (adv.) = پشت

croix (n.f) = صلیب

souvent (adv.) = اغلب

se tenir (v.3) = ماندن

diable (n.m) = شیطان

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۲

Dites toujours fanfare, vous ne mourrez jamais.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﮔﻨﺪهﮔﻨﺪه ﺑﺰن ﺗﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

 

ضرب المثل مشهور فرانسوی به همراه ترجمه دقیق لغات
ضرب المثل مشهور فرانسوی به همراه ترجمه دقیق لغات

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل درباره صحبت کردن زبان فرانسه  :

Always talk big and you will never be forgotten.

لغات مهم

dire (v.3) = گفتن

toujours (adv.) = صلیب

fanfare (n.f) = قابل توجه

mourir (v.3) = مردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۳

Est assez riche qui ne doit rien.

اﮔﺮ ﻣﺮد دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ.
ضرب المثل فرانسوی راجع به قرض کردن به همراه بررسی نکات گرامری زبان فرانسه
ضرب المثل فرانسوی راجع به قرض کردن به همراه بررسی نکات گرامری زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل طنز فرانسوی :‌

He is rich enough who owes nothing.

لغات مهم

être (v.3) = بودن

assez (adv.) = کافی

riche (adj.) = پولدار

devoir (v.3) = بایستن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۴

Faire d’une pierre deux coups.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ دو ﻧﺸﺎن زدن.

 

ضرب المثل با یه سنگ دو نشون زدن در زبان فرانسه
ضرب المثل با یه سنگ دو نشون زدن در زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه :

To make two hits with one stone.

لغات مهم

faire (v.3) = انجام دادن

pierre (n.f) = سنگ

deux (n.m) = دو

coup (n.m) = ضربه

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۵

Femme sotte se connaît à la cotte.

ﯾﮏ زن ﺑﯽﻋﻘﻞ را ﺑﺎ زرق و ﺑﺮﻗﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره زن :

A foolish woman is known by her finery.

لغات مهم

femme (n.f) = زن

sotte (adj.) = احمق

se connaître (v.1) = شناختن

cotte (n.f) = یک لباس قدیمی با زرق و برق

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۶

Fin contre fin.

اﻟﻤﺎس اﻟﻤﺎس را ﻣﯽﺑﺮد.

 

صد ضرب المثل معروف فرانسوی به همراه نکات گرامری
صد ضرب المثل معروف فرانسوی به همراه نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل مشهور فرانسوی الماس :

Diamond cut diamond.

لغات مهم

fin (n.f) = پایان

contre (adv.) = مقابل

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۷

Grand parleur grand menteur.

ﯾﮏ وراج ﺑﺰرگ ﯾﮏ دروﻏﮕﻮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه درباره انسان های وراج :

A great talker is a great liar.

لغات مهم

grand (adj.) = بزرگ

parleur (adj.) = کسی که زیاد حرف میزند

menteur (adj.) = دروغگو

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۸

Il a mis tous ses “oeufs” dans un panier.

همه ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎﯾﺶ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 

ضرب المثل به زبان فرانسه معادل همه تخم مرغ هاش رو تو یه سبد گذاشته
ضرب المثل به زبان فرانسه معادل همه تخم مرغ هاش رو تو یه سبد گذاشته

توضیح ضرب المثل

معادل ضرب المثل فرانسوی در زبان انگلیسی :

He has put all his eggs into one basket.

لغات مهم

mettre (v.3) = گذاشتن

oeuf (n.m) = تخم مرغ

panier (n.m) = سبد

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۹

Il faut faire ce qu’on fait.

ﻫﺮﭼﻪ داری ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﻪ بکن.

 

ضرب المثل به زبان فرانسه با گرامر فرانسوی درباره پشتکار
ضرب المثل به زبان فرانسه با گرامر فرانسوی درباره پشتکار

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل انگیزشی به زبان فرانسه :

What you are doing do thoroughly.

لغات مهم

falloir (v.3) = بایستن

faire (v.3) = انجام دادن

نکات آموزشی

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه :‌ ترجمه آهنگ فرانسوی Je veux – Zaz 

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۰

Il faut louer la mer et se tenir en terre.

درﯾﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ و روی ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻤﺎن.

 

ترجمه ضرب المثل معروف فرانسوی
ترجمه ضرب المثل معروف فرانسوی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل دریا و ساحل در زبان فرانسه :

Praise the sea, and keep on land.

لغات مهم

falloir (v.3) = بایستن

louer (v.1) = ستایش کردن

mer (n.f) = دریا

se tenir (v.3) = ماندن

terre (n.f) = زمین

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۱

Il faut reculer pour mieux sauter.

آدم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻋﻘﺐ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭙﺮد.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی فلسفی :

One must step back to make the better leap.

لغات مهم

falloir (v.3) = بایستن

reculer (v.1) = عقب نشینی کردن

mieux (adj.) = بهتر

sauter (v.1) = پریدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۲

Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.

ﻗﺒﻞ از ﺣﺮف زدن ﻫﻔﺖ ﺑﺎر زﺑﺎﻧﺖ را ﺑﭽﺮﺧﺎن.

 

ضرب المثل فارسی به فرانسه به همراه نکات گرامر فرانسوی
ضرب المثل فارسی به فرانسه به همراه نکات گرامر فرانسوی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل اخلاقی فرانسوی :

Turn your tongue seven times before speaking.

لغات مهم

falloir (v.3) = بایستن

tourner (v.1) = چرخیدن

sept (n.m) = هفت

fois (n.f) = دفعه

langue (n.f) = زبان

bouche (n.f) = دهان

avant de (adv.) = قبل از

parler (v.1) = صحبت کردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۳

Il ne faut pas enseigner les poissons à nager.

ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎﻣﻮز. (آزموده را آزمودن خطاست)

 

معادل ضرب المثل فارسی آزموده را آزمودن خطاست در زبان فرانسه - مجموعه ضرب المثل فرانسوی
معادل ضرب المثل فارسی آزموده را آزمودن خطاست در زبان فرانسه – مجموعه ضرب المثل فرانسوی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل مشهور فرانسوی درباره ماهی ها :

Don’t teach fishes to swim.

لغات مهم

falloir (v.3) = بایستن

enseigner (v.1) = درس دادن

poisson (n.m) = ماهی

nager (v.1) = شنا کردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۴

Il ne faut pas lier les ânes avec les chevaux.

اﻻﻏﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر اﺳﺐﻫﺎ ﺑﺴﺖ.

 

ضرب المثل فرانسوی با ترجمه لغات فرانسه به فارسی
ضرب المثل فرانسوی با ترجمه لغات فرانسه به فارسی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فلسفی فرانسوی :

Asses must not be tied up with horses.

لغات مهم

falloir (v.3) = بایستن

lier (v.1) = متصل کردن

âne (n.m) = الاغ

chevaux (n.m) = اسب ها

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۵

Il n’y a pas de gens plus affairés que ceux qui ne font rien.

کسانی که هیچ کاری نمیکنند، از بقیه پرکارترند.

 

ضرب المثل به زبان فرانسه درباره انسان تنبل
ضرب المثل به زبان فرانسه درباره انسان تنبل

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل فرانسوی یعنی :

None so busy as those who do nothing.

لغات مهم

gens (n.) = مردم

plus (adj.) = بیشتر

affairé (n.f) = کار

faire (v.3) = انجام دادن

rien (n.) = هیچی

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۶

Il n’y a point d’amour sans jalousie.

ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﯽﺣﺴﺎدت ﻧﯿﺴﺖ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل در زبان انگلیسی یعنی :

There is no love without jealousy.

لغات مهم

amour (n.m) = عشق

sans (préposition.) = بدون

jalousie (n.f) = حسادت

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۷

Il n’y a que les honteux qui perdent.

ﻓﻘﻂ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ.

 

ضرب المثل مشهور فرانسوی درباره انسان های خجالتی
ضرب المثل مشهور فرانسوی درباره انسان های خجالتی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره افراد خجالتی :‌

It is only the bashful that lose.

لغات مهم

honte (n.f) = فرد خجالتی

perdre (v.3) = از دست دادن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۸

Il tombe sur le dos et se casse le nez.

ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و دﻣﺎﻏﺶ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل فرانسه به انگلیسی :

He falls on his back and breaks his nose.

لغات مهم

tomber (v.1) = افتادن

dos (n.m) = پشت

se casser (v.1) = سقوط کردن

nez (n.m) = دماغ

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۹

Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses saints.

ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﺮوﮐﺎرت ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﯾﺲﻫﺎی او.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه معروف :

It is better to have to do with God than with his saints.

لغات مهم

valoir (v.3) = ارزش داشتن

mieux (adj.) = بهتر

avoir (v.3) = داشتن

affaire (n.f) = معامله

Dieu (n.m) = خدا

saint (n.m) = قدیس

نکات آموزشی

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه :‌ یادگیری زبان فرانسه در منزل

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۰

Il vaut mieux être fou avec tous que sage tout seul.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ همه دﻧﯿﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﯽ.

 

یادگیری زبان فرانسه با ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری
یادگیری زبان فرانسه با ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل به زبان انگلیسی :

Better be mad with all the world than wise alone.

لغات مهم

valoir (v.3) = ارزش داشتن

mieux (adj.) = بهتر

être (v.3) = بودن

fou (adj.) = دیوانه

tous (n.m) = همه

sage (adj.) = عاقل

seul (n.m) = تنها

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۱

Jamais bon chien n’aboie à faux.

ﯾﮏ ﺳﮓ ﺧﻮب ﻫﺮﮔﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﺎرس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

 

ترجمه صد ضرب المثل فرانسوی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره قدرشناسی :

A good dog never barks at fault.

لغات مهم

jamais (adv.) = هرگز

bon (adj.) = خوب

chien (n.m) = سگ

aboyer (v.1) = پارس کردن

faux (n.m) = اشتباه

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۲

Jeux de mains, jeu de vilains.

ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی دﺳﺘﯽ، ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی دﻟﻘﮏﻫﺎﺳﺖ.

 

ضرب المثل فرانسوی به فارسی
ضرب المثل فرانسوی به فارسی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل درباره دلقک ها در زبان فرانسه :

Manual jokes are clown’s jokes.

لغات مهم

jeu (n.m) = بازی

main (n.m) = دست

vilain (adj.) = ناخوشایند

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۳

L’aigle ne chasse point aux mouches.

ﻋﻘﺎب ﻣﮕﺲﻫﺎ را ﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

 

ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری
ضرب المثل فرانسوی به همراه نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

The eagle does not hunt flies.

لغات مهم

aigle (n.f) = عقاب

chasser (v.1) = شکار کردن

mouche (n.f) = مگس

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۴

La nuit tous les chats sont gris.

ﺷﺐﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی هستند.

 

ضرب المثل معروف فرانسوی با دیکشنری لغت فرانسه با فارسی
ضرب المثل معروف فرانسوی با دیکشنری لغت فرانسه با فارسی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره گربه :‌

By night all cats are grey.

لغات مهم

nuit (n.f) = شب

tous (adj.) = همه

chat (n.m) = گربه

être (v.3) = بودن

gris (adj.) = خاکستری

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۵

La peau est plus proche que la chemise.

ﭘﻮﺳﺖ از ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره الویت قرار دادن خودمان در زندگی
ضرب المثل فرانسوی درباره الویت قرار دادن خودمان در زندگی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره ارزش انسان ها :

The skin is nearer than the shirt.

لغات مهم

peau (n.f) = پوست

être (v.3) = بودن

plus (adj.) = بیشتر

proche (adv.) = نزدیک

chemise (n.f) = شومیز

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۶

La vie est moitié usée avant qu’on ne sache ce qu’est la vie.

زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ، نصف آن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

 

ضرب المثل فرانسوی فلسفی (جمله فلسفی فرانسوی)
ضرب المثل فرانسوی فلسفی (جمله فلسفی فرانسوی)

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسه به زبان انگلیسی یعنی :

Life is half spent before one knows what life is.

لغات مهم

vie (n.f) = زندگی

être (v.3) = بودن

moitié (n.f) = نصف

usé (adj.) = استفاده شده

avant (préposition) = قبل از

savoir (v.3) = دانستن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۷

Les beaux esprits se rencontrent.

ﻋﻘﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ هم می رسند.

 

ترجمه ضرب المثل فرانسوی به فارسی
ترجمه ضرب المثل فرانسوی به فارسی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فلسفی به زبان فرانسه :

Great wits meet.

لغات مهم

beau (n.m) = بزرگ

esprit (n.m) = عقل

se rencontrer (v.1) = همدیگر را ملاقات کردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۸

Les hommes sont rares.

ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﻤﯿﺎب‌اﻧﺪ.

 

ضرب المثل راجع به مردها به زبان فرانسه
ضرب المثل راجع به مردها به زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره مرد :‌

Men are rare.

لغات مهم

homme (n.m) = مرد

être (v.3) = بودن

rare (adj.) = نادر

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۹

Les Italiens pleurent, les Allemands crient, et les Français chantent.

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ گریه می‌کنند، آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺿﺠﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره فرهنگ فرانسوی ها
ضرب المثل فرانسوی درباره فرهنگ فرانسوی ها

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی و فرهنگ فرانسه زبانان :

The Italians cry, the Germans bawl, and the French sing.

لغات مهم

Italien (n.m) = ایتالیایی

pleurer (v.1) = گریستن

Allemand (n.m) = آلمانی

crier (v.1) = فریاد زدن

Français (n.m) = فرانسوی

chanter (v.1) = ترانه خواندن

نکات آموزشی

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه :‌ معرفی ده فیلم فرانسوی برتر ۲۰۲۲

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۰

Les loups ne se mangent pas entre eux.

ﮔﺮگﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ضرب المثل فرانسه به فارسی درباره گرگ ها
ضرب المثل فرانسه به فارسی درباره گرگ ها

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل درباره گرگ به زبان فرانسه :‌

Wolves do not eat each other.

لغات مهم

loup (n.m) = گرگ

se manger (v.1) = یکدیگر را خوردن

entre (préposition.) = بین

eux (pronom.) = آنها

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۱

Les murs ont des oreilles.

دیوارها گوش دارند.

 

صد ضرب المثل فرانسوی به همراه عکس نوشته
صد ضرب المثل فرانسوی به همراه عکس نوشته

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل در انگلیسی یعنی :

Walls have ears.

لغات مهم

mur (n.m) = دیوار

avoir (v.3) = داشتن

oreille (n.f) = گوش

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۲

Le soleil luit pour tout le monde.

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای همه دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.

 

عکس نوشته فرانسوی
عکس نوشته فرانسوی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل با کلمه خورشید در زبان فرانسه :

The sun shines for all the world.

لغات مهم

soleil (n.m) = خورشید

luire (v.3) =  درخشیدن

pour (préposition.) = برای

tout (adj.) = همه

monde (n.m) = دنیا

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۳

L’intention est réputée pour le fait.

نیت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فلسفی فرانسوی ‌:

The will is taken for the deed.

لغات مهم

intention (n.f) = نیت

être (v.3) = بودن

réputer (v.1) = به حساب آمدن

pour (préposition.) = برای

fait (n.m) = عمل

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۴

Ne croire à Dieu que sur bons gages.

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻪﺟﺰ آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﯿﺪ.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره توکل به خدا
ضرب المثل فرانسوی درباره توکل به خدا

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل در زبان انگلیسی یعنی :

Trust not to God but upon good security.

لغات مهم

croire (v.3) = عقیده داشتن

Dieu (n.m) = خدا

sur (préposition.) = بر

bon (adj.) = خوب

gage (n.m) = اطمینان

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۵

On a tant crié Noël qu’à la fin il est venu.

آنﻗﺪر ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را فریاد زدیم ﮐﻪ بالاخره آمد.

 

۱۰۰ ضرب المثل به زبان فرانسه
۱۰۰ ضرب المثل به زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل درباره کریسمس به زبان انگلیسی یعنی :

Christmas has been talked of so long that it has come at last.

لغات مهم

avoir (v.3) = داشتن

crier (v.1) = فریاد زدن

tant que (adv.) = آنقدر

Noël (n.m) = کریسمس

fin (n.f) = پایان

être (v.3) = بودن

venir (v.3) = آمدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۶

Plus fait douceur que violence.

لطافت از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎراﺗﺮ اﺳﺖ.

 

ضرب المثل درباره مهربانی به زبان فرانسه
ضرب المثل درباره مهربانی به زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به خشونت :

Gentleness does more than violence.

لغات مهم

plus (adj.) = بیشتر

faire (v.3) = انجام دادن

douceur (n.f) = نرم خویی

violence (n.f) = خشونت

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۷

Promettre et tenir sont deux.

ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ دو ﭼﯿﺰﻧﺪ.

 

ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه فرانسه به فارسی
ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه فرانسه به فارسی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

Promising and performing are two things.

لغات مهم

promettre (v.3) = قول دادن

tenir (v.3) = وفای به عهد کردن

être (v.3) = بودن

deux (n.m) = دو

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۸

Pour un plaisir mille douleurs.

در ازای ﯾﮏ ﻟﺬت ﯾﮏ ﻫﺰار رنج اﺳﺖ.
ضرب المثل فلسفی درباره رنج (به زبان فرانسوی)
ضرب المثل فلسفی درباره رنج (به زبان فرانسوی)

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل درباره لذت و آزار به زبان فرانسه :‌

For one pleasure a thousand pains.

لغات مهم

pour (préposition.) = برای

plaisir (n.m) = لذت

mille (n.m) = هزار

douleur (n.f) = رنج

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۹

Près de l’église et loin de Dieu.

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ، از ﺧﺪا دورﺗﺮ.

 

ضرب المثل فرانسه به فارسی مشهور
ضرب المثل فرانسه به فارسی مشهور

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به خدا :

The nearer the church the farther from God.

لغات مهم

près de (préposition.) = نزدیک

église (n.f) = کلیسا

loin de (adv.) = دور

Dieu (n.m) = خدا

نکات آموزشی

همچنین مقاله مرتبط درباره زبان فرانسه :‌ آموزش تصویری زبان فرانسه جامع از مبتدی تا پیشرفته

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۰

Qui se marie à la hâte, se repent à loisir.

ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ازدواج ﮐﻦ و تمام وقت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﮑﺶ.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره ازدواج + نکات گرامری
ضرب المثل فرانسوی درباره ازدواج + نکات گرامری

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره ازدواج :‌

Marry in haste and repent at leisure.

لغات مهم

se marier (v.1) = مزدوج شدن

hâte (n.f) = عجله

se repentir (v.3) = پشیمان شدن

à loisir (adv.) = تمام وقت

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۱

Qui se ressemble s’assemble.

ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

ضرب المثل به زبان فرانسه برای تقویت زبان
ضرب المثل به زبان فرانسه برای تقویت زبان

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل معروف به زبان فرانسه :

Like will to like.

لغات مهم

se ressembler (v.1) = شبیه بودن

s’assembler (v.1) = جمع شدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۲

Rira bien qui rira le dernier.

آن کسی که آخر از همه می‌خندد، خوب می‌خندد.
(شاهنامه آخرش خوشه)
(جوجه رو آخر پاییز می‌شمارن)

 

ضرب المثل به زبان فرانسه معادل جوجه رو آخر پاییز میشمارن
ضرب المثل به زبان فرانسه معادل جوجه رو آخر پاییز میشمارن

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی به زبان انگلیسی یعنی :

He’ll laugh well that laughs longest.

لغات مهم

rire (v.3) = خندیدن

bien (adj.) = خوب

dernier (n.m) = آخر

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۳

Songes sont mensonges.

روﯾﺎﻫﺎ دروغ‌اﻧﺪ.

 

ضرب المثل فرانسه به فارسی با نکات گرامر فرانسه
ضرب المثل فرانسه به فارسی با نکات گرامر فرانسه

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل رویا در زبان فرانسه :

Dreams are lies.

لغات مهم

songe (n.m) = رویا

être (v.3) = بودن

mensonge (n.m) = دروغ

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۴

Tel maître, tel valet.

ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ.

 

ترجمه صد ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه لغات
ترجمه صد ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه لغات

توضیح ضرب المثل

مطالعه ضرب المثل فرانسوی باعث شناخت بهتر دنیای فرانسوی زبانان می‌شود :

Like master, like man.

لغات مهم

tel (locution proverbiale) = شبیه بودن دو چیز

maître (n.m) = ارباب

valet (n.m) = نوکر

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۵

Tendresse maternelle toujours se renouvelle.

ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎزه اﺳﺖ.

 

ضرب المثل فرانسوی درباره مادر
ضرب المثل فرانسوی درباره مادر

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

Mother’s love is ever in its spring.

لغات مهم

tendresse (n.f) = عطوفت

maternelle (adj.) = مادرانه

toujours (adv.) = همیشه

se renouveler (v.1) = تجدیدپذیر بودن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۶

Une hirondelle ne fait pas le printemps.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻬﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ضرب المثل به زبان فرانسه (با یک پرستو بهار نمیشه)
ضرب المثل به زبان فرانسه (با یک پرستو بهار نمیشه)

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره بهار :

One swallow does not make a spring.

لغات مهم

hirondelle (n.f) = پرستو

faire (v.3) = انجام دادن

printemps (n.m) = بهار

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۷

Vent au visage rend un homme sage.

سختی ها انسان را پخته ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

ضرب المثل فلسفی به زبان فرانسه درباره سختی ها
ضرب المثل فلسفی به زبان فرانسه درباره سختی ها

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فلسفی اخلاقی به زبان فرانسه :‌

Adversity makes a man wise.

لغات مهم

vent (n.m) = هوا

visage (n.m) = صورت

rendre (v.3) = تبدیل کردن

homme (n.m) = آدم

sage (adj.) = عاقل

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۸

Ventre plein conseille bien.

ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﺧﻮب ﭘﻨﺪ دﻫﺪ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی به انگلیسی‌ :

A full belly counsels well.

لغات مهم

ventre (n.m) = شکم

plein (adj.) = پر

conseiller (v.1) = توصیه کردن

bien (adj.) = خوب

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۹

Voix du peuple, voix de Dieu.

ﺻﺪای ﻣﺮدم، ﺻﺪای ﺧﺪا.

 

آموزش آنلاین زبان فرانسه به همراه صد ضرب المثل فرانسوی
آموزش آنلاین زبان فرانسه به همراه صد ضرب المثل فرانسوی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل اجتماعی فرانسوی :‌

The people’s voice, God’s voice.

لغات مهم

voix (n.f) = صدا

peuple (n.m) = مردم

Dieu (n.m) = خدا

نکات آموزشی

ثبت نام در کلاس های آنلاین زبان فرانسه گیشه

اطلاع بیشتر از کلاس ها

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۰

Voler un voleur n’est pas voler.

دزدی از ﯾﮏ دزد، دزدی ﻧﯿﺴﺖ.

 

ضرب المثل ترجمه فرانسه به فارسی
ضرب المثل ترجمه فرانسه به فارسی

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به دزد :

To rob a robber is not robbing.

لغات مهم

voler (v.1) = دزدی کردن

voleur (n.m) = دزد

être (v.3) = بودن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۱

Dieu seul devine les sots.

ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﻪ درک احمق هاست.

 

یادگیری زبان با ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه
یادگیری زبان با ضرب المثل فرانسوی به همراه ترجمه

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره انسان های نادان :

God alone understands fools.

لغات مهم

Dieu (n.m) = خدا

seul (adj.) = فقط

deviner (v.1) = حدس زدن

sot (n.m) = احمق

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۲

Il est bien fou qui s’oublie.

ﻫﺮﮐﺴﯽ از ﯾﺎد ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮ اﺳﺖ.
متن فرانسوی ضرب المثل مشهور
متن فرانسوی ضرب المثل مشهور

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل خودنگری در فرهنگ فرانسوی :

He is a great fool who forgets himself.

لغات مهم

être (v.3) = بودن

bien (adj.) = خوب

fou (n.m) = دیوانه

s’oublier (v.1) = خود را فراموش کردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۳

Il n’y a que le premier pas qui coûte.

قدم اول است که مهم است و ارزش دارد.
(از تو حرکت، از خدا برکت)

 

ضرب المثل فرانسوی از تو حرکت، از خدا برکت
ضرب المثل فرانسوی از تو حرکت، از خدا برکت

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی راجع به هدفمندی :

The first step is all the difficulty.

لغات مهم

avoir (v.3) = داشتن

premier (adj.) = اولین

pas (n.m) = قدم

coûter (v.1) = ارزیدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۴

La petite aumône est la bonne.

ﺻﺪﻗﺎت ﮐﻮﭼﮏ، ﺻﺪﻗﺎت ﺧﻮب اﻧﺪ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره صدقه :

The little alms are the good alms.

لغات مهم

petit (adj.) = کوچک

aumône (n.f) = صدقه

être (v.3) = بودن

bonne (adj.) = خوب

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۵

L’appétit vient en mangeant.

اﺷﺘﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ضرب المثل فرانسه به فارسی درباره غذا
ضرب المثل فرانسه به فارسی درباره غذا

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

Appetite comes with eating.

لغات مهم

appétit (n.m) = اشتها

venir (v.3) = آمدن

mangeant (participe présent) = درحال خوردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۶

Le beau soulier, blesse souvent le pied.

ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺷﯿﮏ و ﻧﺎز و دﻟﭙﺴﻨﺪ، اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﭘﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

 

صد ضرب المثل فرانسوی برای یادگیری آسان زبان فرانسه
صد ضرب المثل فرانسوی برای یادگیری آسان زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی راجع به تجملات :

A handsome shoe often pinches the foot.

لغات مهم

beau (n.m) = خوب

soulier (n.m) = کفش

blesser (v.1) = صدمه زدن

souvent (adv.) = اغلب

pied (n.m) = پا

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۷

Les extrêmes se touchent.

اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﻪ هم می‌رسند.

 

ضرب المثل فرانسه به فارسی به همراه نکات گرامری فرانسوی
ضرب المثل فرانسه به فارسی به همراه نکات گرامری فرانسوی

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی افراط و تفریط :‌

Extremes meet.

لغات مهم

extrême (n.m) = افراط و تفریط

se toucher (v.1) = بهم رسیدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۸

Les plus courtes folies sont les meilleures.

ﺣﻤﺎﻗﺖﻫﺎی زودﮔﺬر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦاﻧﺪ.

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

The shortest follies are the best.

لغات مهم

plus (adj.) = خیلی

court (adj.) = کوتاه

folie (n.f) = حماقت

être (v.3) = بودن

meilleure (adj.) = بهترین

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۹

L’habit ne fait pas le moine.

ردا راﻫﺐ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
(از ظاهر نمیشه قضاوت کرد)

 

معادل ضرب المثل از ظاهر نمیشه قضاوت کرد به زبان فرانسه
معادل ضرب المثل از ظاهر نمیشه قضاوت کرد به زبان فرانسه

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه در زبان انگلیسی :‌

The gown does not make the monk.

لغات مهم

habit (n.m) = لباس

faire (v.3) = انجام دادن

moine (n.m) = راهب

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۰۰

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

ﺟﻮﯾﺒﺎران ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر رودﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
(قطره قطره جمع گردد، وآنگهی دریا شود)

 

<yoastmark class=

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به قدرت :

Little brooks make great rivers.

لغات مهم

petit (adj.) = کوچک

ruisseau (n.m) = جویبار

faire (v.3) = ساختن

grand (adj.) = بزرگ

rivière (n.f) = رودخانه

نکات آموزشی

پکیج آموزش زبان فرانسه

اگر میخواهید زبان فرانسه را به راحتی در منزل و به صورت خودآموز یاد بگیرید، پکیج آفلاین فرانسه گیشه مناسب شماست.

انتخاب سطح > خرید > تماشای بی نهایت > تمرین و آزمون

همین حالا تماشا کنید!
registration-for-french-language-classe

4 دیدگاه برای “ترجمه 100 ضرب المثل فرانسوی 📝🇫🇷💡 (به همراه نکات گرامری زبان فرانسه)

 1. رامین گفته:

  سلام ما یک ضرب المثل در ایران داریم که میگه اصول دین مبپرسی، آیا معدل آن در زبان فرانسه وجود دارد ، ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.

  • گیشه گفته:

   بله. ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۳ در همین مقاله دقیقا معادل فرانسوی ضرب المثل مد نظر شماست. علاوه بر این ضرب المثل های زیر هم نزدیک به آنچه شما نوشتید هستند:
   ضرب المثل فرانسوی معادل «اصول دین می پرسی» :
   – Chercher midi à quatorze heures
   – Il n’y a pas de fumée sans feu
   – À quoi bon poser des questions auxquelles on connaît déjà la réponse

  • گیشه گفته:

   با سلام
   اصطلاحات زیر متناسب با «سر در نیاوردن از چیزی» هستند:
   – Être complètement largué(e)
   – Ne pas connaître le premier mot d’une chose
   – Être à la rue dans ce domaine
   – Ne pas avoir la moindre idée

دیدگاهتان را بنویسید